loga
1Podstawy sieciowych systemów operacyjnych

Linux/Unix – autoryzowany kurs 3071 Novell

loga
2Podstawy sieci komputerowych

Autoryzowany kurs Cisco CCNA Exploration - Network Fundamentals

loga
3Zaawansowana administracja serwerami Suse Linux Enterprise Server

Linux/Unix – autoryzowany kurs 3072, 3073 Novell

loga
4Systemy sieciowe

Autoryzowany kurs Cisco CCNA Exploration - Routing Protocols and Concepts

loga
5Maszyny wirtualne

Xen® hypervisor, oprogramowanie VMware